Zakres działalności:

 • Projektowanie:
  Wykonujemy projekty budowlane oraz wykonawcze sieci i instalacji sanitarnych. Projektujemy sieci kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe , a także instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Zajmujemy się tworzeniem projektów technologicznych firm przemysłu spożywczego na potrzeby uzyskania decyzji służb weterynaryjnych.
 
 • Kosztorysowanie robót sanitarnych:
  Sporządzamy kosztorysy inwestorskie, ofertowe oraz powykonawcze sieci i instalacji sanitarnych. Kosztorysy inwestorskie wykonujemy zgodnie
  z wymagania UZP przy zastosowaniu aktualnych cenników.
 
 • Nadzory inwestorskie:
  Świadczymy usługi pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jakimi są kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego przy wykonywanych obiektach budowlanych w zakresie branży sanitarnej.