Pełnienie funkcji Kierownika Budowy dla zadania: Wymiana instalacji napowietrzania ścieków oraz wykonania instalacji odwadniania komór w oczyszczali ścieków w Sławie.

 

Zakres inwestycji:

– wymiana instalacji napowietrzania ścieków składającej się z 330 dyfuzorów dla każdej z 3 komór,

– wykonanie instalacji do odwadniania komór napowietrzania ścieków DN 250 – 45mb,

– wymiana przepustnic na zasuwy nożowe DN 250 – 8 szt.

 

Wartość inwestycji: 298 575,00 zł netto

 

 

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy zadania: Budowa sieci sanitarnej 

i wodociągowej w m. Głuchów i Tarnówek.

 

Zakres inwestycji:

– kanalizacja grawitacyjna – 809mb,

– kanalizacja tłoczna – 765mb,

– sieć wodociągowa – 1104mb.

 

Wartość inwestycji: 664 521,79 zł netto